MENU

BIL

URUSAN

TEMPOH

1

Lesen Iklan

1 Jam

2

Lesen Perniagaan Tidak Berisiko

1 Hari

3

Lesen Papan Iklan Luar

1 Hari

4

Lesen Penjaja

1 Minggu

5

Lesen Perniagaan Berisiko

1 Bulan

6

Ulasan Pra Rundingan Kebenaran Merancang

2 Minggu

7

Ulasan Permohonan Tanah Kerajaan

2 Minggu

8

Permohonan Semakan Zoning Dan RTD

1 Jam

9

Pembelian Pelan Pembangunan Kawasan

1 Jam

10

Pelan Sambungan dan Ubahsuai Rumah Teres

2 Minggu

11

Pelan Sambungan dan Ubahsuai Bangunan Biasa

1 Bulan

12

Pelan Bangunan Sesebuah

1 Minggu

13

Tawaran Sebut Harga Dari Tarikh Iklan

1 Bulan

14

Perakuan Tuntutan Projek

1 Minggu

15

Pelan Lampu Awam

1 Minggu

16

Pelan Kerja Tanah

1 Minggu

17

Pelan Jalan dan Parit

1 Minggu

18

Maklumbalas Aduan Pelanggan

2 Hari

19

Aduan Mengenai Sampah Dan Kecemasan

24 Jam

20

Makluman ke atas Tindakan Penyelesaian Aduan

7 Hari

21

Permohonan Pindah Milik Premis

2 Hari

22

Keputusan Bantahan Nilaian Cukai Taksiran Am

1 Minggu

23

Bil Cukai Taksiran Am dikeluarkan

15 Jan & 15 Julai Setiap Tahun

24

Kaunter Bayaran Akan dibuka

Isnin-Khamis

8.00 Pagi – 4.30 Petang

Jumaat

8.00 Pagi – 12.15 Tgh.Hari

25

Cetakan Resit Bayaran Hasil

5 Minit

26

Tuntutan Pembayaran

14 Hari

27

Siasatan Aduan Kacau Ganggu

24 Jam

28

Menyelesaikan Aduan Kerosakan WiFi

1 Hari

29

Memproses Permohonan Pelan Pembangunan

45 Hari

30

Peneyelesaian Aduan Mengenai Sampah

1 Hari

31

Peneylesaian Aduan Mengenai Longkang

1 Minggu

32

Penyelesaian Aduan Mengenai Rumput

1 Minggu